Disclaimer

Ik doe mijn uiterste best en besteed de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website.

Voor bezoekers van de website geldt het volgende.

Je mag mijn website bezoeken en de informatie lezen als je met onderstaande voorwaarden instemt. Als je dat niet doet, verlaat dan de website en kom niet meer terug!!

Door het verkrijgen van toegang tot mijn website, alsmede de hierin vervatte materialen en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op mijn website, alsmede voor het gebruik van de informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Deze site is niet bedoeld als vervanging van de hulp van experts op het gebied van huizen kopen. Ben je zelf geen expert, roep dan de hulp in van een makelaar, hypotheekadviseur, bouwkundige, notaris en ieder ander die nodig is om het kopen van een huis voor jou tot een succes te maken.

Intellectueel eigendom
Op de inhoud van deze website (waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen en logo’s) rust auteursrecht, merkenrecht en alle verder van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten.

Alle eigendomsrechten berusten bij de eigenaar van de site. Voor zover eigendomsrechten bij derden berusten, is toestemming verleend voor gebruik op deze site.

Eigen gebruik toegestaan
De informatie op deze website mag door bezoekers uitsluitend voor eigen gebruik worden gebruikt. Het is bezoekers niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder mijn schriftelijke toestemming vooraf.

Gelinkte internetwebsites
Op deze site wordt op verschillende plaatsen verwezen naar websites van derden. Via de opgenomen link kunnen bezoekers dan op deze websites terecht komen.

De websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, staan niet onder mijn controle en ik heb geen invloed op de inhoud daarvan. Ik heb de websites eenmaal bekeken en denk dat ze een positieve gebruikerservaring bieden. De websites worden verder niet door mij onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid en heb geen invloed op de informatie en/of inhoud van deze websites.

Een link naar een andere website is dus uitsluitend bedoeld voor jouw gemak. Indien je als bezoeker niet te spreken bent over de inhoud van een website waarnaar op mijn site verwezen wordt, kun je mij dit laten weten via het vragenformulier. Ik kan dan besluiten (maar ben niet verplicht) de link te verwijderen.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik raad je aan op andere sites ook altijd eerst het privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden te lezen. Deze kunnen afwijken van mijn beleid.

Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Desondanks kan ik geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of men zich bewust is van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Copyright 2010-2020 Alles-Over-Een-Huis-Kopen.comNiet gevonden wat je zocht?
Doorzoek mijn site met google!

Aangepast zoeken