Koop je eigen grond of erfpacht?

Als de grond in erfpacht is uitgegeven, word je geen eigenaar van de grond (want je krijgt de erfpacht).

Wat je wel krijgt is het recht om de grond en het daarop gebouwde huis te gebruiken (de pacht van het erf) tegen een vooraf vastgestelde vergoeding en voor een vooraf vastgelegde termijn.

De erfpacht eindigt niet als je overlijdt, maar gaat dan gewoon over op jouw erfgenamen. Je kunt ook hypotheek krijgen op de erfpacht.

Wat is het verschil tussen erfpacht en volle eigendom van de grond?
Als je erfpacht krijgt van de grond, moet je de eigenaar daarvoor een vergoeding (canon) betalen. Dit kan eenmalig zijn, maandelijks, per half jaar, jaarlijks of wat ook maar wordt overeengekomen.

De vergoeding betaal je voor het gebruik van de grond. In veel gevallen wordt de vergoeding voor een bepaalde periode vastgesteld. Als die periode afgelopen is, wordt een nieuwe (meestal hogere) vergoeding bepaald.

Daarnaast kan het zijn, dat de erfpacht is afgesproken voor een bepaalde periode en dat daarna de erfpacht afloopt (waardoor je het huis moet teruggeven aan de grondeigenaar).

Voordeel van eigen grond is dus: je bent niemand geld verschuldigd voor het gebruik van jouw eigen grond en je raakt de grond (eigendom) niet kwijt.


Moet je dan maar helemaal afzien van erfpacht?
De manier waarop de erfpacht is geregeld, is per geval anders. Als je erfpacht tegenkomt, kun je uitzoeken om welk soort erfpacht het gaat, welke bedragen nu en in de toekomst betaalt moeten worden en of de erfpacht ooit afloopt.

Op basis van die gegevens en jouw eigen voorkeuren, kun je bepalen of erfpacht voor jou een optie is.

Erfpacht bestaat al heel lang en wordt regelmatig gebruikt. Als je bijvoorbeeld eeuwigdurende erfpacht kunt kopen, met een afgekochte canon voor de gehele looptijd, dan ben je vrijwel net zo goed af als wanneer je eigen grond koopt.

Heeft erfpacht invloed op de prijs van een woning
Dat is afhankelijk van de voorwaarden waaronder de erfpacht is uitgegeven. Tot wanneer is de erfpacht geldig? Wordt er jaarlijks of maandelijks een canon betaald? Kan deze canon verhoogd worden, wanneer en met hoeveel procent? Zijn er nog andere bijzondere bepalingen?

Dit alles heeft invloed op zowel de verkoopbaarheid als de prijs van het recht van erfpacht. In de erfpachtbepalingen kan van alles zijn vastgelegd. Het is dus altijd verstandig om deze goed door te lezen.

Wat zijn de voordelen van erfpacht?
Waarschijnlijk zijn er voor jou (als koper) geen voordelen. Als je geld betaalt voor de erfpacht (de canon), is het huis waarschijnlijk wel goedkoper dan als het op eigen grond had gestaan (al is dat niet altijd het geval).

Maar je moet wel steeds (ieder jaar of iedere maand) de canon betalen, dus het totaalbedrag voor grond en huis blijft op zijn minst even hoog. Voor het bedrag dat je aan canon uitgeeft, had je ook een perceel grond kunnen kopen.

In de praktijk blijkt nogal eens dat de koper van een huis op erfpachtgrond duurder uit is dan een koper van een huis op eigen grond. De betalingen van de canon worden meestal niet voor honderd procent verrekend bij de bepaling van de koopprijs van een woning. En dan is nog niet eens meegerekend dat de canon (die betaald wordt voor de erfpacht) ook nog flink kan stijgen.Terug naar Voorbereiding vanuit Erfpacht


Terug naar Alles Over Een Huis Kopen vanuit ErfpachtCopyright 2010-2019 Alles-Over-Een-Huis-Kopen.comNiet gevonden wat je zocht?
Doorzoek mijn site met google!

Aangepast zoeken