Is het tijd om een koopcontract op te stellen?

Zodra je het met de verkoper van een huis eens bent geworden over de koop, kun je een koopcontract opstellen.

Voorlopige koopakte
In de volksmond wordt het koopcontract ook wel "voorlopige koopakte" genoemd. Maar let op! Er is maar weinig "voorlopigs" aan. De "voorlopige koopakte" is bindend. Zodra zowel de koper als de verkoper getekend hebben, is het koopcontract geldig.

Waarschijnlijk wordt het een "voorlopige koopakte" genoemd, omdat er vaak nog ontbindende woorwaarden in de koopakte staan. Daarnaast heb je als koper drie dagen bedenktijd . Zolang die voorwaarden of de bedenktijd nog van toepassing zijn, kan de koop nog ontbonden worden.

Pas als de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt, hebben de koper en de verkoper zekerheid dat de koop doorgaat.


Wie maakt de koopakte?
Als jij (of de verkoper) een makelaar hebt ingeschakeld, zal deze de koopakte voor je opmaken.

De makelaar heeft daar een model voor, waarvan alleen nog de details ingevuld moeten worden.

De makelaar is hier heel bedreven in, dus een koopakte is door hem snel gemaakt.

Wanneer er geen makelaar bij de koop betrokken is, kan de notaris een koopakte voor je maken.

Als koper mag je normaal gesproken de notaris kiezen, dus vraag hem meteen naar deze service.

Heb je nog geen notaris, dan is dit het moment om een notaris te kiezen.

Wanneer je het liever zelf doet, kan dat ook. Gebruik daarvoor de meest recente modellen die in omloop zijn. Dan weet je zeker dat met alle wettelijke zaken rekening is gehouden.

Er zijn verschillende modellen in omloop. Ik heb hieronder een link voor je gemaakt naar de modellen van de Vereniging Eigen Huis.

Model koopakte VEH

Roerende zaken

Bij het huis heb je misschien ook wat (losse) spullen overgenomen. Vul daarom de lijst met zaken in voordat je de koopakte tekent. Dan kan over de meeverkochte spullen ook geen misverstand ontstaan.

Bijlagen bij de koopakte
Het is niet algemeen bekend, maar bij de koop van een huis staat veel informatie op papier. Zorg dat je op de hoogte bent van deze informatie en, als het even kan, noem het als bijlage in de koopakte. Een aantal voorbeelden van mogelijke bijlagen met veel informatie:

  • Het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar
  • Erfdienstbaarheden en aktes waarnaar wordt verwezen in dat eigendomsbewijs
  • Kadastrale kaart en kadastraal uittreksel
  • Bijzondere afspraken tussen koper en verkoper
  • Erfpachtsvoorwaarden
  • Splitsingsakte (alleen bij appartementen)
  • Jaarverslagen en andere stukken van de Verening van Eigenaren

Koopakte controleren
Als je dan de koopakte gaat tekenen, controleer nog even goed alle ingevulde gegevens. Vooral (maar niet alleen) de prijs, transportdatum en kadastrale gegevens zijn heel belangrijk.

Je kunt op de gegevens uit het kadaster (kadastraal uittreksel en kadastrale kaart) zien of de kadastrale gegevens goed zijn ingevuld. Ook kun je het stuk grond dat je koopt controleren. Het moet op er op de kaart precies zo uitzien als het bij de bezichtiging was.

Check tot slot ook of de ontbindende voorwaarden juist zijn verwoord. Zorg dat alle voorwaarden die zijn afgesproken ook in de koopakte staan. Voorwaarden die niet in de koopakte staan, kun je ook niet inroepen.

Alles in orde? Dan kun je de koopakte tekenen en verder met de afhandeling.


Door naar de Afhandeling >>


Terug naar Alles Over Een Huis Kopen vanuit Koopcontract


Copyright 2010-2019 Alles-Over-Een-Huis-Kopen.comNiet gevonden wat je zocht?
Doorzoek mijn site met google!

Aangepast zoeken